Steen Ragn

Mobil: 30 70 95 45
Email: sra@sbaktuar.dk


Steen er rådgivende aktuar. Han har en unik evne til at se løsninger på komplekse problemstillinger og kan kommunikere dem, så de er lette at forstå både for forsikringsspecialister og forsikringstagere. Hans store engagement og positive tilgang er en kæmpe gevinst i alle de fora, han deltager i.

 

Baggrund & kompetencer

  • Ansvarshavende aktuar for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser
  • Designer og udvikler af pensionsprodukter, IT-løsninger til forsikringsbranchen og modeller til risikostyring
  • Cand.act. med fokus på livs- og pensionsforsikring
  • Mere end 20 års erfaring som rådgivende aktuar
  • Stor ekspertise i aktuartekniske, finansielle og juridiske emner inden for livsforsikring
  • Medlem af den danske aktuarforenings regnskabs- og solvensudvalg samt de europæiske aktuarforeningers Solvens II arbejdsgruppe
  • Underviser og foredragsholder for bl.a. bestyrelser, forsikringsadministrationer og tillidsmænd