Carsten Anker Nielsen

Mobil: 22 71 06 58

Email: can@sbaktuar.dk


Carsten er rådgivende aktuar. Han har et bredt kendskab til forsikringsprodukter inden for livs- og personforsikring. Han er kompromissøgende og har stor forståelse for både forbrugernes ønsker og selskabernes økonomiske muligheder.

 

Baggrund & kompetencer

  • Ansvarshavende aktuar og risikoansvarlig for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser
  • Designer og udvikler af pensionsprodukter, kontrollerer IT-løsninger og systemkonverteringer i forsikringsbranchen
  • Cand.scient.oecon.et.act. med fokus på livs- og pensionsforsikring
  • 10 års erfaring som rådgivende aktuar og mere end 25 års erfaring med aktuarmæssige og økonomiske problemstillinger i livs- og personforsikringsselskaber
  • Stor ekspertise i aktuartekniske, finansielle og juridiske emner inden for livsforsikring
  • Stort kendskab til økonomisk krisestyring og genopretningsplaner