I SB Aktuar rådgiver vi om alle former for risiko, aktuar- og forsikringsydelser. Vores arbejdsopgaver spænder bredt, og vi arbejder både på konsulentniveau eller som ansvarshavende aktuar. Det afhænger helt af opgavens omfang, jeres egne kompetencer og hvilken grad af involvering der er behov for. Det vigtigste for os er, at vi sammen finder en effektiv og løsningsorienteret model, hvor I bruger os til det, vi er bedst til.


Opgave, projekt eller outsourcing

Som specialister er vi vant til at samarbejde på mange forskellige måder, men vi er altid med på højeste niveau – dér hvor beslutningerne bliver taget. Det betyder, at vi ofte er med ved bestyrelsesmøder eller har direkte kontakt til direktionen. Vi går ind for åbenhed i samarbejdet, og vi prøver altid at formidle vores tekniske viden i et sprog, som alle kan forstå. Det skaber overskuelighed og tillid, og det er vigtigt for os i de kunderelationer, vi har.

Vi rådgiver og hjælper vores kunder ud fra individuelle ønsker og behov. Vi kan løse enkeltstående opgaver, være tilknyttet et projekt eller stå for hele processer, som vi f.eks. gør med flere pensionskasser, der outsourcer den administrative del til SB Aktuar. Det kan spare jer vigtige ressourcer, så I kan fokusere på andre områder.


Vores arbejde

Vi arbejder med både store og små opgaver, men fælles for dem alle er, at de kræver stor faglig viden og godt kendskab til branchen. Det kan f.eks. være rådgivning og opgaver vedrørende:

 • Rollen som ansvarshavende aktuar
 • Aktuarfunktionen i henhold til Solvens II
 • Risikostyring i henhold til Solvens II,
 • Fuldstændig eller delvis beregning af det individuelle solvensbehov
 • Kravspecificering til systemer og overordnet kontrol af systemløsninger
 • Produktudvikling
 • Internationale regnskabsstandarder (IAS 19)
 • Tjenestemandspensioner og andre tilsagnsordninger
 • Bestandsoverdragelser og Fusioner
 • Genopretningsplaner
 • Forretningsførerrollen i firmapensionskasser
 • Kompetenceudvikling af bestyrelser
 • Lovgivningen vedrørende forsikringsvirksomhed