Carsten Niemann

Mobil: 41 58 69 81

Email: cni@sbaktuar.dk


Carsten har været rådgivende aktuar i SB Aktuar siden 2010. Han er enestående til at overskue alle aspekter i komplekse problemstillinger og kan skabe løsninger, der er operationelle og holdbare. En evne han bl.a. har brugt i alle faser ved både små og store IT-projekter. Carsten er konstruktiv i sin arbejdsform og lægger vægt på en klar og positiv kommunikation.

 

Baggrund & kompetencer

  • Ansvarshavende aktuar og risikoansvarlig for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser
  • Designer og udvikler af pensionsprodukter og alle former for løsninger til forsikringsbranchen
  • Udvikler modeller til risikostyring, herunder beregning af det individuelle solvensbehov (SCR) baseret på Solvens II, som omfatter både aktivsiden og passivsiden
  • Cand.act. med fokus på livs- og pensionsforsikring
  • Mere end 17 års erfaring inden for alle aktuar områder
  • Stor ekspertise i aktuartekniske, finansielle og juridiske emner inden for livsforsikring. Herunder også internationale regnskabsstandarder og tjenestemandsordninger